DVORANA

Malonogometaši Lošinja treniraju i igraju utakmice u Sportskoj dvorani Hrvoja Macanovića u predjelu Bočac u Malom Lošinju. Nosi ime po istaknutom hrvatskom sportskom novinaru Hrvoju Macanoviću (1904-1980), porijeklom iz Malog Lošinja. Dvorana je svečano otvorena 8. rujna 1978. godine, a koriste ju brojni lošinjski sportski klubovi.

Kapacitet gledališta je približno 700 posjetitelja.

Sportska dvorana Hrvoja Macanovića, Mali Lošinj